Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Водно 800.00 €

пред 1 месец - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Водно Населба
150m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 30557
одличен деловен простор на водно

види го оригиналниот оглас