Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Водно 250.00 €

пред 1 месец - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Водно Населба
38m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 27577
Спроти Државна болница,

види го оригиналниот оглас