Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Водно 34,700.00 €

пред 1 месец - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Водно Населба
34m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 3369
има санитарен чвор

види го оригиналниот оглас