Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Капиштец 46,000.00 €

пред 1 месец - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Капиштец Населба
14m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 35037
+15м2 на трајно користење, на агол

види го оригиналниот оглас