Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Карпош 3 По договор

пред 1 месец - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Карпош 3 Населба
44m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 484
Стаклен излог , прв ред , јужна страна.

види го оригиналниот оглас