Вкупно 12.000+ огласи на ниво на Македонија

Деловен простор во Скопје во нас. Центар 1,000.00 €

пред 5 дена - Дуќани - СКОПЈЕ
- Број на Спратови
Центар Населба
140m2 Површина
ОПИС НА ОГЛАСОТ

Евидентен број: 9801
Во понов објект кај грчки конзулат, 6 канцеларии + 2 тоалети, чајна кујна... Можат 3 канцеларии да се спојат во една голема.

види го оригиналниот оглас